1. BANTUAN PONDOK NAUNGANBantuan yang diberikan terdiri :

1-   Bantuan pengurusan bulanan( Untuk Pengajar dan Pentadbiran )

2-   Bantuan pembangunan

3-    Bantuan pemulihan ekonomi

2. JABHAH PONDOK1- Ia adalah Majlis Mesyuarat Pondok naungan.

2- Bertujuan menyelesaikan masalah pondok

    dan semasa di samping menyatukan pemikiran dan gerak kerja    Tuan Guru Pondok.

3. Membincang isu semasa yang berbangkit serta mengeluarkan risalah yang berkaitan untuk dakwah umum3- Perjumpaan diadakan dua bulan sekali.

3. KULLIYAH PONDOK DARULNAIM           ( Kolej Tinggi Pondok )1- Menjadi Pusat Lanjutan Pelajar Pondok dll

2- Lulusannya dapat melanjutkan pengajian    di Universiti Dalam dan Luar Negara.3- Ia menjadi Pusat  R & D bagi PPPB.

4. DAKWAH1- Mengadakan program ceramah, seminar, forum ( contoh Seminar Syeikh Daud Fatani dan Syeikh Ahmad al-Fatani)2- Menjayakan Program Tahunan Hari Pondok ( terdapat ceramah, forum, pameran dll )3-  Penyebaran dakwah melalui e-pondok , buletin dll

5.KEBAJIKAN1- Memberi bantuan kepada pengajar, pelajar, penghuni pondok yang miskin dan muallaf mengikut keperluan2- Membantu anak-anak yatim dipondok (keutamaan anak Tuan Guru yang telah meninggal)3- Membiayai Pengajian lanjutan guru/ pelajar pondok keluar Negara.4-  Memberi bantuan bencana alam di pondok.6. PAKEJ PENGAJIAN & BINA INSANProgram yang dikhususkan kepada masyarakat luar pondok untuk sama menghayati pengajian pondok.Diantara pakej ialah :

1- Pengajian fardu ain  

2- Belajar Alquran / Jawi

3- Belajar kitab feqah/usuluddin /tasawwuf dll    

4- Khatam alquran5-  Dan lain-lain Pakej dalam perancangan.

( Pakej 1 hari/ 2 hari/ 1 minggu/ 2 minggu / sebulan dll)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *