Hashim Ahmad

Mendidik itu sebenarnya adalah hak ibu bapa. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: “Setiap anak yang dilahirkan adalah dalam keadaan bersih melainkan dua orang tuanya yang bertanggungjawab mencorakkannya menjadikan Yahudi atau Nasrani atau Majusi.” (Hadis riwayat Imam Baihaqi dan Muslim)

Berdasarkan hadis itu, ibu bapa adalah orang pertama yang memberikan pelajaran kepada anaknya. Jika ditanam pada diri ajaran dan nilai keislaman, maka mereka akan menjadi orang Islam yang baik.

Itulah yang disebutkan Saidina Umar kepada seorang ayah yang mengadu kepadanya kerana anaknya menderhaka kepadanya.

Saidina Umar berkata, “Sebelum anakmu menderhakaimu, kamu lebih dahulu derhaka kepadanya.”

Firman Allah SWT yang bermaksud: “Jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka.” (Surah at-Tahrim, ayat 6)

Menerusi ayat itu, Allah SWT mengingatkan, iman perlu dipelihara, dirawat dan dipupuk dengan cara menjaga keselamatan diri dan keluarga daripada api neraka.

Saidina Ali ketika menjelaskan kalimat ‘peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka’ itu bermaksud anak perlu diberi didikan sempurna.

Ibnu Abbas berkata: “Taatlah kepada Allah, jauhilah perbuatan maksiat dan perintahkanlah keluargamu untuk selalu zikir (ingat kepada Allah), maka Allah akan menyelamatkanmu daripada api neraka.”

Menurut Sayyid Sabiq, memelihara diri dan keluarga termasuk anak daripada neraka adalah dengan pendidikan dan pengajaran.

Perhatikan perkembangan anak-anak supaya mereka mempamerkan akhlak mulia selain ibu bapa perlu juga menunjukkan contoh yang baik.

Jelas, betapa pentingnya pendidikan menurut Islam. Sabda Rasulullah SAW bermaksud: “Siapa saja yang memiliki tiga anak perempuan atau tiga saudara perempuan lalu mendidik mereka dengan baik, pastilah ia akan masuk syurga.” (Hadis riwayat at-Tirmizi)

Imam Ghazali berkata: “Anak adalah amanah Allah bagi kedua-dua orang tuanya. Hatinya (anak) berkilau bagaikan mutiara yang indah, bersih daripada setiap coretan atau lukisan, menerima setiap ukiran, cenderung ke mana saja yang diarahkan. Jika dibiasakan belajar dengan baik, ia akan tumbuh menjadi baik, beruntung di dunia dan di akhirat. Kedua-dua orang tua, semua guru, pengajar dan pendidiknya sama-sama akan mendapat pahala. Dan jika ia dibiasakan melakukan keburukan dan diabaikan sebagaimana mengabaikan haiwan, ia akan celaka dan rosak, dosanya menimpa pengasuh dan orang tuanya.”

Pendidikan yang baik adalah pemberian terbaik orang tua kepada anaknya. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: “Tidak ada pemberian orang tua kepada anak yang lebih utama daripada pendidikan yang baik.” (Hadis riwayat at-Tirmizi)

Secara umumnya, pendidikan itu termasuklah:

• Pendidikan agama

• Pendidikan akhlak

• Pendidikan jasmani

• Pendidikan akal

• Pendidikan sosial

Pendidikan agama dan spiritual adalah asas utama bagi pendidikan keluarga. Pendidikan agama meliputi pendidikan akidah, mengenal hukum halal dan haram, memerintahkan anak beribadat (solat) sejak berusia tujuh tahun, mendidik anak untuk mencintai Rasulullah SAW, keluarganya, orang-orang soleh dan mengajar anak membaca al-Quran.

Imam al-Ghazali berkata: “Hendaklah anak kecil diajarkan dengan al-Quran, hadis dan sejarah orang-orang soleh, kemudian hukum Islam.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *